Informacja na temat rekrutacji

Informujemy, że od 22 kwietnia 2024 roku rozpoczynamy przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych w ramach II naboru Grup Inicjatywnych. Nasz program ma na celu wsparcie szkoleniowo-doradcze dla osób zainteresowanych tworzeniem miejsc pracy

Zapraszamy na Bezpłatne Szkolenie!

Czy myślałeś kiedyś o założeniu i prowadzeniu podmiotu w ramach ekonomii społecznej? Chcesz robić biznes, który ma sens i wpływa pozytywnie na społeczność? Masz pomysł, ale nie wiesz, od czego

ROZEZNANIE RYNKU NR RR 01/10/2023 -KPO

Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na rozeznanie rynku nr RR 01/10/2023 -KPO dotyczące zakupu czterech laptopów w ramach projektu „Zielony CUMULUS” realizowanego w ramach Programu „Odporność oraz Rozwój Ekonomii

Erasmus+

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Oświatowych realizuje projekt Erasmus+ Akcja 1 Mobilność Edukacyjna. W ramach którego wyśle na mobilności zagraniczne swoją kadrę oraz swoich słuchaczy, czyli dorosłe osoby uczące się. W

ROZEZNANIE RYNKU NR RR 01/09/2023 -KPO

apraszamy do składania ofert w odpowiedzi na rozeznanie rynku nr RR 01/09/2023 -KPO dotyczące dotyczące zakupu samochodu osobowego w ramach projektu „Zielony CUMULUS” realizowanego w ramach Programu „Odporność oraz Rozwój

SPRAWNI – AKTYWNI – POTRZEBNI

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Oświatowych Cumulus realizuje projekt pn. SPRAWNI – AKTYWNI – POTRZEBNI w ramach programu Aktywny Senior. Zadanie realizowane przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. Termin realizacji projektu: 01

Sądecki Inkubator Ekonomii Społecznej Teraz Aktywnie SIESTA

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Oświatowych Cumulus realizuje projekt pn. „Sądecki Inkubator Ekonomii Społecznej Teraz Aktywnie SIESTA”. Głównym celem projektu jest podniesienie efektywności realizacji misji NGO poprzez systemową poprawę jakości,standardów i zarządzania 

WYNIKI PROGRAMU GRANTOWEGO Edycja 3 – 2023 r.

W imieniu Operatorów Programu Grantowego: Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych i Oświatowych Cumulus oraz Fundacji Miejsc i Ludzi Aktywnych ogłaszamy wyniki oceny merytorycznej wniosków złożonych na konkurs inicjatyw w obszarze ekonomii społecznej

Szkolenia z możliwością dofinansowania

Zapraszamy do udziału w szkoleniach branży turystycznej – więcej szczegółów poniżej. I Profesjonalna obsługa klientów– skuteczna komunikacja– profesjonalna obsługa gości w obiektach noclegowych i gastronomicznych– profesjonalna obsługa klientów w trudnych