AktualnościZobacz więcej...

Erasmus+

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Oświatowych realizuje projekt Erasmus+ Akcja 1 Mobilność Edukacyjna.

08 Wrzesień 2023

ROZEZNANIE RYNKU NR RR 01/09/2023 -KPO

Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na rozeznanie rynku nr RR 01/09/2023 -KPO dotyczące dotyczące zakupu samochodu osobowego w ramach projektu „Zielony CUMULUS” realizowanego w ramach Programu „Odporność oraz Rozwój Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorczości Społecznej” na lata 2022-2025.

04 Wrzesień 2023

SPRAWNI – AKTYWNI - POTRZEBNI

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Oświatowych Cumulus realizuje projekt pn. SPRAWNI – AKTYWNI – POTRZEBNI w ramach programu Aktywny Senior. Zadanie realizowane przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. Termin realizacji projektu: 01 wrzesień 2023 – 31 marzec 2024.

01 Wrzesień 2023

Sądecki Inkubator Ekonomii Społecznej Teraz Aktywnie SIESTA

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Oświatowych Cumulus realizuje projekt pn. „Sądecki Inkubator Ekonomii Społecznej Teraz Aktywnie SIESTA”.

01 Sierpień 2023

Celem Stowarzyszenia jest kreowanie i wspieranie rożnego rodzaju inicjatyw społecznych i oświatowych, w tym w szczególności ukierunkowanych na:

 • pobudzanie społecznej aktywności obywateli, w tym między innymi takich grup społecznych jak: osoby niepełnosprawne, seniorzy, bezdomni, bezrobotni, dzieci i młodzież, kobiety, mniejszości narodowe i etniczne oraz inne grupy społeczne wymagające wsparcia,  
 • wyrównywanie szans ludzi młodych i absolwentów oraz pomoc pozostałym grupom defaworyzowanym,
 • wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i peryferyjnych,
 • upowszechnienie dostępu do wiedzy i oferty edukacyjnej, w szczególności w ramach kształcenia ustawicznego, doskonalenia zawodowego i oświaty dla dorosłych,
 • promowanie innowacyjności w oświacie szkolnej i pozaszkolnej,
 • kreowanie lokalnych liderów,
 • aktywne przeciwdziałanie bezrobociu,
 • kreowanie atrakcyjnej i zróżnicowanej oferty zagospodarowania wolnego czasu i rozwoju osobowego,
 • rozwój społeczeństwa obywatelskiego, rozwój społeczeństwa informacyjnego, wzrost lokalnej tożsamości i więzi,
 • ochrona środowiska oraz propagowanie proekologicznych idei, zachowań, rozwiązań i technologii,
 • ochrona materialnego i niematerialnego dziedzictwa kultury.

 

 

Projektywięcej >

Erasmus+

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Oświatowych realizuje projekt Erasmus+ Akcja 1 Mobilność Edukacyjna.

08 Wrzesień 2023

SPRAWNI – AKTYWNI - POTRZEBNI

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Oświatowych Cumulus realizuje projekt pn. SPRAWNI – AKTYWNI – POTRZEBNI w ramach programu Aktywny Senior. Zadanie realizowane przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. Termin realizacji projektu: 01 wrzesień 2023 – 31 marzec 2024.

01 Wrzesień 2023

Zielony Cumulus

Od dnia 24 sierpnia 2023 Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Oświatowych Cumulus realizuje projekt „Zielony Cumulus” w ramach programu „ODPORNOŚĆ ORAZ ROZWÓJ EKONOMII SPOŁECZNEJ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ” NA LATA 2022-2025

24 Sierpień 2023

Sądecki Inkubator Ekonomii Społecznej Teraz Aktywnie SIESTA

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Oświatowych Cumulus realizuje projekt pn. „Sądecki Inkubator Ekonomii Społecznej Teraz Aktywnie SIESTA”.

01 Sierpień 2023
Sądecki Inkubator Ekonomii Społecznej Teraz Aktywnie SIESTA