Regionalne Ośrodki EFS

Regionalne Ośrodki Europejskiego Funduszu Społecznego (ROEFS) funkcjonowały w latach 2005 – 2014 w ramach sieci ROEFS.

Ostatecznie zrealizowano pięć edycji sieci, ostatnia obejmowała pięćdziesiąt ośrodków działających we wszystkich większych miastach w Polsce. Stowarzyszenie ISiO Cumulus prowadziło do 31 grudnia 2014 roku Regionalny Ośrodek EFS w Nowym Sączu.

Celem działania sieci Regionalnych Ośrodków EFS było kreowanie rozwoju lokalnego, budowanie partnerstw nastawionych na rozwój regionu, w szczególności w zakresie rozwoju kapitału społecznego. Cel ten był osiągany poprzez wspieranie beneficjentów do przygotowywania wysokiej jakości, odpowiadających na potrzeby społeczne projektów, które mogły być sfinansowane ze środków EFS. Ośrodki wspierały beneficjentów poprzez realizację szeroko rozumianych działań animacyjnych, z wykorzystaniem szkoleń, doradztwa oraz informacji. Dodatkowo ośrodki planowały swoje działania w oparciu o diagnozę środowiska lokalnego, w którym działały, zbierając informacje o sytuacji społeczno-gospodarczej i potrzebach lokalnych, instytucjach/organizacjach działających w regionie i ich potencjale, liderach lokalnych i istniejących już partnerstwach.

W Województwie Małopolskim działały cztery Regionalne Ośrodki EFS: w Krakowie, Nowym Sączu, Tarnowie i Oświęcimiu. Regionalny Ośrodek EFS to było miejsce, gdzie profesjonalni doradcy pomagali znaleźć możliwości dofinansowania projektów z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz doradzali przy ich tworzeniu.

Kontakt:

ROEFS w Nowym Sączu

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Oświatowych CUMULUS

ul. Nawojowska 4, III piętro

33-300 Nowy Sącz

tel./fax: 018 442 01 99

info_nowysacz@roefs.pl

Pomoc dla mieszkańców powiatów: gorlickiego, limanowskiego, nowosądeckiego, miasta Nowy Sącz