Mała szkoła w Europie

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Oświatowych realizuje partnerski projekt pn. „Mała szkoła w Europie”, wraz ze Szkołą Podstawową im. Jana Brzechwy w Skrudzinie.

Uczestnikami wsparcia są uczniowie i uczennice klas IV-VI ze Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Skrudzinie. Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu IX Działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Termin realizacji: od 1 października 2014 do 30 czerwca 2015 roku.

W ramach projektu prowadzone są bezpłatne zajęcia rozwijające uzdolnienia z zakresu:

  • języka angielskiego (klasy IV-VI)
  • języka słowackiego (klasy V-VI)
  • treningu koncentracji, technik pamięci i metod szybkiego uczenia się (klasa VI)

W ramach wsparcia dodatkowego dzieci otrzymują na zajęciach napoje i poczęstunek (zajęcia z treningu koncentracji).

W dniach 20-21 maja uczniowie klas V i VI uczestniczyli w wyjeździe integracyjno-edukacyjnym do Zakladnej Szkoly w Jarabinie na Słowacji, gdzie mogli sprawdzić w praktyce nabyte podczas zajęć w ramach projektu umiejętności posługiwania się i porozumiewania się z rówieśnikami w j. słowackim.