MARE ALTA – Samo-determinacja zagrożonych rodzin

Zasadnicze cele projektu:

 1. Poprawa indywidualnych i społecznych umiejętności słuchaczy, zorientowana na polepszenie funkcjonowania rodzin i aktywność społeczną .
 2. Wzmocnienie naturalnych więzi słuchaczy, i ich wzajemnej komunikacji na poziomie lokalnym oraz na poziomie współpracy partnerskiej (międzynarodowej).
 3. Wymiana kadry dydaktycznej i trenerów, strategii formalnego i nieformalnego nauczania przez całe życie, metodologii, instrumentów służących samo determinacji zagrożonych rodzin

Zakładane osiągnięcia i efekty w roku 2006/2007:

 1. Ukonstytuowanie się pierwszej grupy wsparcia w wytypowanej gminie wiejskiej Grybów, na terenie powiatu nowosądeckiego.
 2. Zorganizowanie zespołu trenerskiego (3-4 osób) i zaplecza personalnego dla jego rozwoju w przyszłości.
 3. Zrealizowanie programu doradczo-szkoleniowego dla grupy ok. 10-16 słuchaczy,
 4. Pozyskanie know how m.in. strategii formalnego i nieformalnego nauczania przez całe życie, metodologii, instrumentów służących samo determinacji zagrożonych rodzin w ramach współpracy partnerskiej
 5. Wdrożenie procedur sprawnego zarządzania i komunikacji na poziomie lokalnym i grupy partnerskiej
 6. Integracja grupy słuchaczy

Wybrane cytaty z ankiet ewaluacyjnych: 

 •  „Dobrze się czuję na tych spotkaniach. Mam teraz chyba większe poczucie własnej godności”.
 • „Te spotkania dały mi szanse na otworzenie się przy innych, przełamanie bariery strachu i wstydu”.
 • „Pomyślałam, że jeszcze nie wszystko skończone w życiu. Może znajdę pracę i będzie lepiej mojej rodzinie”.
 • „Zobaczyłam takie możliwości działania, z których sama nie zdawałam sobie sprawy, że są. Teraz wiem jak działać nawet w błahych sprawach. Dowartościowało mnie to, i wiem, że teraz mogę coś zrobić jeszcze w swoim życiu”.
 • „Potrafiłam znaleźć w sobie te zalety (i wady), o których nie wiedziałam … i publicznie je powiedzieć, a ktoś potrafił mnie zrozumieć i wysłuchać, a nie oceniać”.
 • „Na drugim spotkaniu poczułam się pewniej i spokojniejsza, że jestem coś warta”.
 • „Szkolenia dały mi trochę spokoju. Poznałam nowe koleżanki i oderwałam się od codzienności”.
 • „Szkolenia dodały mi otuchy i odwagi”.
 • „Dały mi dużo radości i wsparcia dla siebie”.
 • „Spotkania w grupie dały mi to, że poczułam się lepiej”.
 • „Możliwość poznania innych Pań, porozmawiania, oderwania się na chwilę od smutnych spraw rodzinnych”.
 • „Mogłam o swoich trudnościach i problemach porozmawiać z kobietami, które mają podobne życie i mnie wysłuchały i zrozumiały. Bardzo mi się lekko zrobiło, bo z siebie to wszystko wyrzuciłam ”.
 • „Mogłam się szczerze wypowiedzieć, wyżalić, powiedzieć, co mnie najbardziej boli. Podniosłam się na duchu. Dowiedziałam się ze nie jestem sama w takiej sytuacji”.
 • „Szkolenia dało mi uczucie radości i śmiałości”.
 • „Mogłam się oderwać od codzienności, uświadomić własne uczucia i cele. Mogłam wreszcie wyrzucić z siebie, co mnie boli”.
 • „Promyk szczęścia i nadziei w grupie. Oderwanie się od złej rzeczywistości”.
 • „To szkolenie było bardzo dobre i dobrze na mnie wpłynęło”.
 • „Mogłam się sama wypowiedzieć na różne tematy (inaczej niż w domu).”
 • „…dzięki temu mogłam zastanowić się nad swoimi planami”.

Napisali o nas:

 • Dziennik Polski, 1 lutego 2006