Informacja na temat rekrutacji

Informujemy, że od 22 kwietnia 2024 roku rozpoczynamy przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych w ramach II naboru Grup Inicjatywnych. Nasz program ma na celu wsparcie szkoleniowo-doradcze dla osób zainteresowanych tworzeniem miejsc pracy w nowo tworzonych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych oraz podmiotach ekonomii społecznej przekształcanych w przedsiębiorstwa społeczne.

🔗 Więcej informacji znajdziesz tutaj: https://mowes.tozch.edu.pl/?p=1842

🏢Zapraszamy również do naszego biura po więcej informacji.

Dołącz do nas i twórz zmianę! 💼🌟