| Aktualności

Jest to efekt projektu realizowanego przez Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie. Celem tego projektu jest rozwój potencjału organizacji pozarządowych z Małopolski w okresie 01.09.2014r.-30.06.2015r. z zakresu dialogu obywatelskiego poprzez utworzenie trwałej i efektywnej sieci oraz wzmocnienie zaangażowania organizacji pozarządowych w stanowienie, realizację i monitoring polityk publicznych. Przyłącz się do nas!

 

Korzyści dla organizacji pozarządowych przystępujących do Małopolskiej Sieci Dialogu Obywatelskiego:

 • nawiązanie kontaktów z innymi NGO z Małopolski,
 • łatwiejsze zdobywanie funduszy na działania, poprzez wymianę wiedzy, doświadczenia i realizację projektów partnerskich,
 • dostęp do aktualnych informacji o źródłach finansowania dla NGO - na Małopolskim Portalu Dialogu Obywatelskiego,
 • profesjonalizacja i doskonalenie działań poprzez uczestnictwo w bezpłatnych szkoleniach, kursach i warsztatach,
 • wymiana i generowanie innowacyjnych rozwiązań społecznych,
 • realizacja projektów o szerszym zasięgu,
 • skuteczniejsze rzecznictwo dla ważnych sprawach dla organizacji pozarządowych,
 • aktywny udział organizacji pozarządowych w tworzeniu polityk publicznych,
 • dostęp do aktualności dotyczących III sektora – szczególnie z obszaru Małopolski,
 • promocja działań własnych w oparciu o narzędzia Portal,
 • wsparcie merytoryczne silniejszych i bardziej doświadczonych organizacji

Organizacja przystępująca do sieci musi podjąć stosowną uchwałę Zarządu lub Walnego Zgromadzenia Członków (w załącznikach znajdują się wzory stosownych uchwał). Szczegółowe informacje na stronie www.msdo.pl

AktualnościZobacz więcej...

ROZEZNANIE RYNKU NR RR 02/01/2022-SZ

Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na rozeznanie rynku NR RR 02/01/2022-SZ dotyczące świadczenia usługi w zakresie organizacji i przeprowadzenia szkolenia zawodowego/kursu pn. „Marketing w mediach społecznościowych” oraz przeprowadzenie egzaminu potwierdzającego nabyte kompetencje.

13 Styczeń 2022

ROZEZNANIE RYNKU NR RR 01/01/2022-SZ

Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na rozeznanie rynku NR RR 01/01/2022-SZ dotyczące świadczenia usługi w zakresie organizacji i przeprowadzenia szkolenia zawodowego/kursu pn. „Nowoczesne techniki sprzedaży z elementami obsługi klienta” oraz przeprowadzenie egzaminu potwierdzającego nabyte kompetencje.

05 Styczeń 2022

ROZEZNANIE RYNKU NR RR 01/09/2021-SZ

Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na rozeznanie rynku NR RR 01/09/2021-SZ dotyczące świadczenia usługi w zakresie organizacji i przeprowadzenia szkolenia zawodowego/kursu pn. „Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu” oraz przeprowadzenie egzaminu potwierdzającego nabyte kwalifikacje.

22 Wrzesień 2021

NABÓR PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH DO UDZIAŁU W PROGRAMIE „mentorES-biznesowe wsparcie przedsiębiorstw społecznych”

ROPS w Krakowie zaprasza małopolskie przedsiębiorstwa społeczne do wzięcia udziału w programie mentoringowym „mentorES-biznesowe wsparcie przedsiębiorstw społecznych”.

09 Lipiec 2021

Szkolenie dla osób fizycznych w ramach projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - Subregion Sądecki”

Rekrutacja na bezpłatne szkolenie dla osób fizycznych "Aspekty zakładania i prowadzenia podmiotów ekonomii społecznej"

26 Maj 2021
Dofinansowanie z PROO 5

Dofinansowanie z PROO 5

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Oświatowych Cumulus informuje, iż w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 konkurs PROO Priorytet 5 Wsparcie doraźne - realizuje zadanie „Ku dalszemu działaniu”. Celem „Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich” jest wspieranie działań statutowych organizacji sektora pozarządowego, wspieranie rozwoju instytucjonalnego organizacji (w tym: budowanie stabilnych podstaw ich dalszego funkcjonowania, tworzenie perspektywicznych planów działania i finansowania, podnoszenie standardów pracy i zarządzania organizacją) oraz wspieranie rozwoju porozumień organizacji, platform współpracy, reprezentacji środowisk organizacji sektora pozarządowego.

25 Maj 2021