| Archiwum

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Oświatowych Cumulus ogłasza rekrutacje na bezpłatne wsparcie oferowane przez Lokalne Biuro Sprzedaży w ramach realizowanego projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Sądecki”.

Zakres wsparcia oferowanego przez Lokalne Biuro Sprzedaży:

- działania zwiększające widoczność przedsiębiorstw społecznych na lokalnym rynku, służące pozyskaniu nowych klientów na usługi oferowane przez przedsiębiorstwa oraz zdobywanie kontraktów i zamówień dla podmiotów w celu zapewnienia stałego portfela zamówień. Wsparcia udzielają managerowie ds. kontraktów, których zadaniem jest poszukiwanie nowych kontrahentów i doprowadzenie do sfinalizowania kontraktów na rzecz podmiotów, które zostanie mu przydzielone. 

Do udziału zapraszamy przedstawicieli przedsiębiorstw społecznych (w tym m. in. spółdzielni socjalnych) zarejestrowanych na terenie powiatów: miasto Nowy Sącz, limanowski, sądecki, gorlicki woj. małopolskiego.
Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie od: 02.11.2016 r. do 30.11.2016 r. w godz. 8:00 – 16:00 w Biurze Inkubatora: ul. Nawojowska 4 (II piętro), 33-300 Nowy Sącz oraz drogą mailową: biuro.cumulus@gmail.com. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 18 442 01 99.

Projekt pt. „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Sądecki” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś priorytetowa IX „Region Spójny Społecznie”, Działanie 9.3. „Wsparcie Ekonomii Społecznej”.

 

Formularz zgłoszeniowy - do pobrania – dla podmiotów, które jeszcze nie korzystały ze wsparcia w ramach projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Sądecki”

Pliki do pobrania

Formularz zgłoszeniowy

dla podmiotów, które jeszcze nie korzystały ze wsparcia w ramach projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Sądecki”