| Aktualności

Decyzją MRPiPS, Konsorcjum, którego liderem jest Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej, a partnerami obok naszego Stowarzyszenia: Fundacja Rozwoju Regionu Rabka, Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego oraz Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych MILA, ponownie otrzymało status akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości.