| Aktualności

Uczestnikami wsparcia byli uczniowie i uczennice klas IV-VI ze Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Skrudzinie. Projekt realizowany był w ramach Priorytetu IX Działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Termin realizacji: od 1 października 2014 do 30 czerwca 2015 roku.

W ramach projektu prowadzone były bezpłatne zajęcia rozwijające uzdolnienia z zakresu:

  • języka angielskiego (klasy IV-VI)
  • języka słowackiego (klasy V-VI)
  • treningu koncentracji, technik pamięci i metod szybkiego uczenia się (klasa VI)

W ramach wsparcia dodatkowego dzieci otrzymywały na zajęciach napoje i poczęstunek (zajęcia z treningu koncentracji).

W dniach 20-21 maja uczniowie klas V i VI uczestniczyli w wyjeździe integracyjno-edukacyjnym do Zakladnej Szkoly w Jarabinie na Słowacji, gdzie mogli sprawdzić w praktyce nabyte podczas zajęć w ramach projektu umiejętności posługiwania się i porozumiewania się z rówieśnikami w j. słowackim.

 

AktualnościZobacz więcej...

ROZEZNANIE RYNKU NR RR 01/09/2021-SZ

Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na rozeznanie rynku NR RR 01/09/2021-SZ dotyczące świadczenia usługi w zakresie organizacji i przeprowadzenia szkolenia zawodowego/kursu pn. „Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu” oraz przeprowadzenie egzaminu potwierdzającego nabyte kwalifikacje.

22 Wrzesień 2021

NABÓR PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH DO UDZIAŁU W PROGRAMIE „mentorES-biznesowe wsparcie przedsiębiorstw społecznych”

ROPS w Krakowie zaprasza małopolskie przedsiębiorstwa społeczne do wzięcia udziału w programie mentoringowym „mentorES-biznesowe wsparcie przedsiębiorstw społecznych”.

09 Lipiec 2021

Szkolenie dla osób fizycznych w ramach projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - Subregion Sądecki”

Rekrutacja na bezpłatne szkolenie dla osób fizycznych "Aspekty zakładania i prowadzenia podmiotów ekonomii społecznej"

26 Maj 2021
Dofinansowanie z PROO 5

Dofinansowanie z PROO 5

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Oświatowych Cumulus informuje, iż w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 konkurs PROO Priorytet 5 Wsparcie doraźne - realizuje zadanie „Ku dalszemu działaniu”. Celem „Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich” jest wspieranie działań statutowych organizacji sektora pozarządowego, wspieranie rozwoju instytucjonalnego organizacji (w tym: budowanie stabilnych podstaw ich dalszego funkcjonowania, tworzenie perspektywicznych planów działania i finansowania, podnoszenie standardów pracy i zarządzania organizacją) oraz wspieranie rozwoju porozumień organizacji, platform współpracy, reprezentacji środowisk organizacji sektora pozarządowego.

25 Maj 2021

Rekrutacja do projektu „Akademia zamówień publicznych – makroregion III”

Uprzejmie informujemy, że od dziś, 20.05.2021 r. rozpoczyna się I nabór do projektu „Akademia zamówień publicznych – makroregion III”, w ramach którego pracownicy i przedstawiciele zarządów Podmiotów Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorstw Społecznych mogą skorzystać z bezpłatnych szkoleń z zakresu Zamówień Publicznych. Jeśli oprócz bezpłatnego szkolenia chcieliby Państwo skorzystać z doradztwa (konsultacji) w przygotowaniu ofert przetargowych, zachęcamy do zgłaszania się w pierwszych dniach rekrutacji - liczba miejsc ograniczona. Rekrutacja potrwa do 28.05.2021 r. Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie!

20 Maj 2021

WYNIKI PROGRAMU GRANTOWEGO Edycja 2 - 2021 r.

Wyniki prac Komisji Oceny Wniosków Grantowych w ramach Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Sądecki

23 Kwiecień 2021