| Aktualności

Jest on skierowany jest do przedstawicieli przedsiębiorstw społecznych zainteresowanych udziałem w Programie, dyspozycyjnych, zmotywowanych do działania na rzecz własnego rozwoju.

Celem programu jest rozwój kompetencji oraz zbudowanie partnerskiej relacji z biznesem.

Przedstawiciele najprężniej działających w województwie firm-MENTORZY zdecydowali się podzielić swoim doświadczeniem i kompetencjami z małopolskimi przedsiębiorstwami społecznymi-MENTOROWANYMI.

Udział w programie jest bezpłatny!

Regulamin programu „mentorES…”, formularz zgłoszeniowy dla Mentorowanego, sylwetki aktualnie dostępnych Mentorów oraz wszystkie potrzebne informacje są zamieszczone na stronie www.es.malopolska.pl w zakładce MENTORING.

Zainteresowane przedsiębiorstwo społeczne powinno przesłać wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy na adres mkucinska@rops.krakow.pl w terminie do 15 lipca 2021 r. do godz. 10:00.

W razie pytań i wątpliwości wszelkich informacji udziela p. Maria Kucińska, mkucinska@rops.krakow.pl