| Aktualności

Oferujemy:
-płatne staże
- bezpłatne szkolenia zawodowe
- stypendium szkoleniowe
- zwrot kosztów dojazdu oraz opieki nad osoba zależną
- wsparcie doradcze

Formy wsparcia przewidziane w projekcie:
-staże zawodowe
- stypendium stażowe - ok. 1977,78 brutto

więcej na plakacie oraz stronie https://aktywizacjasacz.pl/aktualnosci-ns/

ZAPRASZAMY OSOBY :

- bierne zawodowo

- imigranci, reemigranci oraz osoby odchodzące z rolnictwa niezależnie od swojego statusu na rynku pracy,

- zamieszkałe na terenie Subregionu Sądeckiego: Miasto Nowy Sącz, powiat nowosądecki, powiat gorlicki lub limanowski
w wieku od 15 do 29 lat.

biuro Projektu:

Spółdzielnia Socjalna Serwis

Ul. Nawojowska 4 pok. 217, Nowy Sącz