| Aktualności

Pierwsze 163 zgłoszeń do projektu otrzyma możliwość skorzystania z doradztwa, które pozwoli na zrozumienie barier i ograniczeń, a także oczekiwań i możliwości związanych z funkcjonowaniem Prawa Zamówień Publicznych. Będziemy pomocni w stworzeniu odpowiednich dokumentów przetargowych, umożliwimy konsultację z ekspertem do zamówień publicznych oraz przeprowadzimy monitoring efektów szkolenia i doradztwa w przygotowanej ofercie i jej rezultatów.