| Aktualności

I tura rekrutacji do projektu „Czas na pracę 30 +” prowadzona będzie w okresie od 02 listopada 2020 r. do 16 listopada 2020 r.
Przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych odbywa się w godzinach 8.00-16.00 w Biurze Projektu: ul. Nawojowska 4 pok. 315 , 33-300 Nowy Sącz

ZAPRASZAMY OSOBY :

  • bierne zawodowo,
  • bezrobotne,
  • w wieku powyżej 30 lat,
  • zamieszkałe i/lub uczące się na terenie województwa małopolskiego.