| Aktualności

Zapraszamy do składania ofert  w odpowiedzi na rozeznanie rynku nr RR/01/07/2020 dotyczące usługi hotelowej dla Podmiotów Ekonomii Społecznej biorących udział w projekcie „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Sądecki”

Szczegółowa treść oraz wzór w załącznikach:

Rozeznanie rynku nr RR RR/01/07/2020

Wzór oferty