| Aktualności

W razie pytań, prosimy o kontakt:

Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych,
ul. Dolnych Młynów 7/6, 31-124 Kraków
Małgorzata Kuta-Pałach, Specjalista ds. animacji i inicjatyw lokalnych
Tel. 12 349 06 57
grant.sadecki@mila.org.pl

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Oświatowych Cumulus,
ul. Nawojowska 4, 33-300 Nowy Sącz
Wojciech Binek, Konsultant ds. grantów
tel. 575 122 082
w.binek.cumulus@gmail.com