| Aktualności

W wyniku przeprowadzonego rozeznania rynku na podstawie kryterium dokonano wyboru wykonawcy: 

Omega Audyt

Centrum Doradztwa i Audytu

 

Oferta  

Omega Audyt

Centrum Doradztwa i Audytu

została uznana za najkorzystniejszą ze względu spełnienie wszystkich warunków udziału w postępowaniu, oraz ze względu na najwyższą ilość pkt według kryteriów wyboru Wykonawcy.