| Aktualności

Program spotkań obejmuje:
- przedstawienie zasad ubiegania się o środki w ramach Programu Grantowego,
- praktyczne warsztaty dot. pomysłów na inicjatywy w obszarze ES w kontekście ekonomizacji podmiotów ekonomii społecznej,
- praktyczne warsztaty dot. przygotowania projektu oraz budżetowania inicjatywy,
- czas na indywidualne konsultacje i pytania odnośnie zasad Programu Grantowego.

 

Miejsce i termin warsztatów:

-   - Nowy Sącz (ul. 1 maja 5, Nowy Sącz) – godz. 9:00 5 luty 2020 – zgłoszenia udziału w warsztatach do dnia 04.02.2020

Liczba miejsc ograniczona – 20 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń oraz pierwszeństwo mają organizację, które nie brały udziału we warsztatach grantowych w trakcie I edycji MOWES.


Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Programu Grantowego przed spotkaniem. W trakcie warsztatów będzie możliwość zadawania pytań odnośnie zasad, pomysłów i sposobu planowania inicjatyw w obszarze ekonomii społecznej.


Zasady udziału w warsztatach określa Umowa dotycząca wsparcia szkoleniowo-doradczego dla podmiotów zainteresowanych wsparciem finansowym z Programu Grantowego (w załączeniu).


Zgłoszenie chęci udziału w warsztatach następuje poprzez złożenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych w imieniu podmiotu ekonomii społecznej, tj.:

 • Załącznika nr 1 – formularz zgłoszeniowy dla osoby prawnej wraz z oświadczeniami, który
  zawiera:
  • formularz zgłoszeniowy dla osób prawnych,
  • dane osób delegowanych,
  • oświadczenie podmiotu – kandydata na uczestnika projektu o spełnieniu kryteriów kwalifikacyjnych związanych z udziałem w projekcie,
  • oświadczenie uczestnika projektu,
  • oświadczenie podmiotu – uczestnika projektu o przeznaczeniu pomocy de minimis na działania zmierzające do profesjonalizacji i ekonomizacji podmiotu.
  • deklarację udziału osoby prawnej w projekcie,
  • oświadczenie dotyczące powiązań z innymi przedsiębiorstwami.
 • Załącznika nr 2 – oświadczenie i formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

Dokumenty rekrutacyjne można dostarczyć osobiście/przez pełnomocnika do Biura Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych i Oświatowych CUMULUS lub pocztą tradycyjną na adres Stowarzyszenia  (ul. Nawojowska 4, 33-300 Nowy Sącz).


Za termin złożenia dokumentacji rekrutacyjnej uznaje się datę jej wpływu (a nie datę stempla pocztowego lub odpowiednio nadania przesyłki kurierskiej).


Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Oświatowych „Cumulus”,
ul. Nawojowska 4, 33-300 Nowy Sącz
Wojciech Binek, Konsultant ds. realizacji grantów
tel. 575 122 082
w.binek.cumulus@gmail.com

 

Pliki do pobrania: