| Aktualności

1. Kancelaria Radcy Prawnego „Chytła” Marta Jabłońska Chytła

ul. Jagiellońska 31, 33-300 Nowy Sącz

2. Adwokat Jacek Golonka Kancelaria Adwokacka

3. Kancelaria Adwokacka Adwokat Łukasz Gucwa

ul. Mogilska 18/12, 31-516 Kraków

 

W wyniku przeprowadzonego rozeznania rynku na podstawie kryterium dokonano wyboru wykonawcy:  Kancelaria Radcy Prawnego „Chytła” Marta Jabłońska Chytła
 
Oferta  Kancelaria Radcy Prawnego „Chytła” Marta Jabłońska Chytła została uznana za najkorzystniejszą ze względu spełnienie wszystkich warunków udziału w postępowaniu, oraz ze względu na najwyższą ilość pkt według kryteriów wyboru Wykonawcy.