| Aktualności

W odpowiedzi na rozeznanie rynku nr RR/03/06/2018 wpłyneły następujące oferty:

 • Grill Bar Handel Obwoźny Mała Gastronomia

  Ul. Brzeziny 2a

  33-300 Nowy Sącz

 • Jadło u Homka Mirosław Piznal

  Ul. Żółkiewskiego 26/5

  33-300 Nowy Sącz

 • Huma Tel Hubert Mamcarz

  Ul. 1 Maja 5

  33-300 Nowy Sącz

W wyniku przeprowadzonego rozezaniania rynku na podstawie kryterium dokonano wyboru wykonawcy: 

 • Huma Tel Hubert Mamcarz

  Ul. 1 Maja 5

  33-300 Nowy Sącz

Oferta Huma Tel Hubert Mamcarz została uznana za najkorzystniejszą ze względu spełnianie wszystkich warunków udziału w postepowaniu, oraz ze względu na kryterium o którym mowa w rozeznaniu.