| Rekrutacja

Uczestnicy zakwalifikowani do udziału w szkoleniach zobowiązani są do podpisania Umowy i Deklaracji uczestnictwa.
Warunkiem uzyskania certyfikatu ukończenia każdego szkolenia będzie uczestnictwo w 80% zajęć.

Szkolenie wyjazdowe odbędzie się w dniach 26.10.2017 r. – 27.10.2017 r.