| Aktualności

W odpowiedzi na rozeznanie rynku nr RR/02/10/2017 wpłyneły następujące oferty:

 • Fundacja Atelier Spółdzielczości i Ekonomii Społecznej

  40-688 Katowice,

  Michała Gierlotki 8
 • MDR Ekspert sp. Z o.o.

  Ul. Piękna 104

  43-330 Zasole Bielańskie

 • CENTRUM SZKOLENIOWO- DORADCZE KREATOR Alina Plata

  Gostwica 200,

  33-386 Podegrodzie

W wyniku przeprowadzonego rozezaniania rynku na podstawie kryterium dokonano wyboru wykonawcy: 

 • Fundacja Atelier Spółdzielczości i Ekonomii Społecznej

  40-688 Katowice,

  Michała Gierlotki 8

Oferta Fundacja Atelier Spółdzielczości i Ekonomii Społecznej została uznana za najkorzystniejszą ze względu spełnianie wszystkich warunków udziału w postepowaniu, oraz ze względu na kryterium o którym mowa w rozeznaniu.