| Aktualności

W odpowiedzi na rozeznanie rynku nr RR/01/03/2017 wpłyneły następujące oferty:

 • MDR Ekspert sp. Z o.o.

  Ul. Piękna 104

  43-330 Zasole Bielańskie

 • Instytut Karpacki

  33-300 Nowy Sącz,

  Łącznik 12 h
 • CENTRUM SZKOLENIOWO- DORADCZE KREATOR Alina Plata

  Gostwica 200,

  33-386 Podegrodzie
 • Extenso Łukasz Bartkiewicz

  Ul. Barbackiego 121/28

  33-300 Nowy Sącz

W wyniku przeprowadzonego rozezaniania rynku na podstawie kryterium dokonano wyboru wykonawcy: 

 • CENTRUM SZKOLENIOWO- DORADCZE KREATOR Alina Plata

  Gostwica 200,

  33-386 Podegrodzie

Oferta CENTRUM SZKOLENIOWO- DORADCZE KREATOR Alina Plata została uznana za najkorzystniejszą ze względu spełnianie wszystkich warunków udziału w postepowaniu, oraz ze względu na kryterium o którym mowa w rozeznaniu.