| Archiwum

Program szkolenia:

  • Aspekty formalno-prawne zakładania i prowadzenia Podmiotów ekonomii Społecznej - 16h
  • Zarządzanie, marketing i pozyskiwanie środków na działalnosć Podmiotów Ekonomii Społecznej - 8h
  • Aspekty finansowe i rachunkowość w Podmiotach Ekonomii Społecznej - 8h

Szkolenie odbywać się będzie w dniach 26.06.2017 - 01.07.2017 w Nowym Sączu, ul. 1 Maja 5. 

Uczestnicy będą mieć zapewnione materiały szkoleniowe, materiały dydaktyczne oraz catering w trakcie szkolenia.

Projekt pt. „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Sądecki” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś priorytetowa IX „Region Spójny Społecznie”, Działanie 9.3. „Wsparcie Ekonomii Społecznej”.