| Rekrutacja

Rekrutacja na warsztaty tematyczne pn. „Konstrukcja i logika projektu w obszarze ekonomii społecznej” w ramach projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Sądecki”.

Do udziału zapraszamy osoby fizyczne i przedstawicieli Podmiotów Ekonomii Społecznej (w tym m. in. organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych) zarejestrowanych na terenie powiatów: miasto Nowy Sącz, nowosądecki, limanowski, gorlicki, woj. małopolskiego.

Warsztaty odbędą się w dniu 10.01.2019 r.

Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie od04.01.2019 do 09.01.2019 r. w godz. 8:00 – 16:00 w Biurze Inkubatora: ul. Nawojowska 4/220 (II piętro), 33-300 Nowy Sącz.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania dla Podmiotów, które jeszcze nie korzystały ze wsparcia w ramach projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Sądecki”

Formularz zgłoszeniowy do pobrania dla osób fizycznych, które jeszcze nie korzystały ze wsparcia w ramach projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Sądecki”

Formularz zgłoszeniowy – uproszczony do pobrania dla Podmiotów, które już korzystały ze wsparcia w ramach projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Sądecki”

 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 575122082.