Aktualności

ROZEZNANIE RYNKU NR RR 02/01/2022-SZ

Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na rozeznanie rynku NR RR 02/01/2022-SZ dotyczące świadczenia usługi w zakresie organizacji i przeprowadzenia szkolenia zawodowego/kursu pn. „Marketing w mediach społecznościowych” oraz przeprowadzenie egzaminu potwierdzającego nabyte kompetencje.

13 Styczeń 2022

ROZEZNANIE RYNKU NR RR 01/01/2022-SZ

Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na rozeznanie rynku NR RR 01/01/2022-SZ dotyczące świadczenia usługi w zakresie organizacji i przeprowadzenia szkolenia zawodowego/kursu pn. „Nowoczesne techniki sprzedaży z elementami obsługi klienta” oraz przeprowadzenie egzaminu potwierdzającego nabyte kompetencje.

05 Styczeń 2022

ROZEZNANIE RYNKU NR RR 01/09/2021-SZ

Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na rozeznanie rynku NR RR 01/09/2021-SZ dotyczące świadczenia usługi w zakresie organizacji i przeprowadzenia szkolenia zawodowego/kursu pn. „Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu” oraz przeprowadzenie egzaminu potwierdzającego nabyte kwalifikacje.

22 Wrzesień 2021

NABÓR PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH DO UDZIAŁU W PROGRAMIE „mentorES-biznesowe wsparcie przedsiębiorstw społecznych”

ROPS w Krakowie zaprasza małopolskie przedsiębiorstwa społeczne do wzięcia udziału w programie mentoringowym „mentorES-biznesowe wsparcie przedsiębiorstw społecznych”.

09 Lipiec 2021

Szkolenie dla osób fizycznych w ramach projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - Subregion Sądecki”

Rekrutacja na bezpłatne szkolenie dla osób fizycznych "Aspekty zakładania i prowadzenia podmiotów ekonomii społecznej"

26 Maj 2021

Dofinansowanie z PROO 5

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Oświatowych Cumulus informuje, iż w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 konkurs PROO Priorytet 5 Wsparcie doraźne - realizuje zadanie „Ku dalszemu działaniu”. Celem „Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich” jest wspieranie działań statutowych organizacji sektora pozarządowego, wspieranie rozwoju instytucjonalnego organizacji (w tym: budowanie stabilnych podstaw ich dalszego funkcjonowania, tworzenie perspektywicznych planów działania i finansowania, podnoszenie standardów pracy i zarządzania organizacją) oraz wspieranie rozwoju porozumień organizacji, platform współpracy, reprezentacji środowisk organizacji sektora pozarządowego.

25 Maj 2021

Rekrutacja do projektu „Akademia zamówień publicznych – makroregion III”

Uprzejmie informujemy, że od dziś, 20.05.2021 r. rozpoczyna się I nabór do projektu „Akademia zamówień publicznych – makroregion III”, w ramach którego pracownicy i przedstawiciele zarządów Podmiotów Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorstw Społecznych mogą skorzystać z bezpłatnych szkoleń z zakresu Zamówień Publicznych. Jeśli oprócz bezpłatnego szkolenia chcieliby Państwo skorzystać z doradztwa (konsultacji) w przygotowaniu ofert przetargowych, zachęcamy do zgłaszania się w pierwszych dniach rekrutacji - liczba miejsc ograniczona. Rekrutacja potrwa do 28.05.2021 r. Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie!

20 Maj 2021

WYNIKI PROGRAMU GRANTOWEGO Edycja 2 - 2021 r.

Wyniki prac Komisji Oceny Wniosków Grantowych w ramach Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Sądecki

23 Kwiecień 2021

Akademia Zamówień Publicznych coraz bliżej rekrutacja

Wkrótce rusza rekrutacja do projektu, w ramach którego pracownicy bądź reprezentanci PES/PS zdobędą wiedzę na temat zamówień publicznych - co zrobić, jakie dokumenty przygotować oraz jak przebiega procedura wyłonienia oferenta.

14 Kwiecień 2021

Zaproszenie do składania wniosków grantowych (edycja II) w ramach Projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Sądecki”

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Oświatowych Cumulus oraz Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych zapraszają do składania wniosków do Programu Grantowego (edycja II) w ramach Projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Sądecki”, realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 9 Region Spójny Społecznie, Działanie 9.3 Wsparcie Ekonomii Społecznej, Typ projektu A (działania wspierające rozwój ekonomii społecznej, obejmujące usługi: animacji lokalnej, rozwoju ekonomii społecznej oraz wsparcia istniejących podmiotów ekonomii społecznej) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

16 Luty 2021

Warsztaty dotyczące opracowania wniosków grantowych

Wszystkich zainteresowanych udziałem w II edycji Programu Grantowego Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Sądeckim serdecznie zapraszamy na Warsztaty dot. opracowania wniosków grantowych.

16 Luty 2021

POWER - Subregion Sądecki

Spółdzielnia Socjalna Serwis zaprasza do udziału w projekcie: „POWER – Subregion Sądecki”

05 Luty 2021

Rozeznanie rynku NR RR/02/01/2021-SZ

Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na rozeznanie rynku nr RR/02/01/2021-SZ dotyczące świadczenia usługi w zakresie organizacji i przeprowadzenia szkolenia zawodowego/kursu pn. „Kurs dekoracji stołów” oraz przeprowadzenie egzaminu potwierdzającego nabyte kompetencje.

21 Styczeń 2021

Rozeznanie rynku NR RR/01/01/2021-SZ

Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na rozeznanie rynku nr RR/01/01/2021-SZ dotyczące świadczenia usługi w zakresie organizacji i przeprowadzenia szkolenia zawodowego/kursu pn. „Kurs dekoracji tortów i ciast” oraz przeprowadzenie egzaminu potwierdzającego nabyte kompetencje.

21 Styczeń 2021

ROZEZNANIE RYNKU NR RR 01/01/2021- AZP

Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na rozeznanie rynku nr RR 01/01/2021- AZP dot. skompletowania bazy Podmiotów Ekonomii Społecznej i przeprowadzenie ankiet - Ankieta CAWI w projekcie „Akademia zamówień publicznych – makroregion III” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej.

20 Styczeń 2021

Rekrutacja do projektu „Czas na pracę 30+”

Rekrutacja do projektu „Czas na pracę 30+”

29 Październik 2020

„Czas na pracę 30 +”

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Oświatowych realizuje partnerski projekt pn. „Czas na pracę 30 +”, wraz z Towarzystwem Oświatowym Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie oraz Stowarzyszeniem na Rzecz Szkoły i Handlu w Oświęcimiu Społeczna Szkoła Zarządzania i Handlu.

20 Październik 2020

Wyniki z przeprowadzonego Rozeznania rynku nr RR/01/07/2020

Wyniki z przeprowadzonego Rozeznania rynku nr RR/01/07/2020

30 Lipiec 2020

Rozeznanie rynku NR RR/01/07/2020

Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na rozeznanie rynku nr RR/01/07/2020 dotyczące usługi hotelowej dla Podmiotów Ekonomii Społecznej biorących udział w projekcie „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Sądecki”

13 Lipiec 2020

WYNIKI PROGRAMU GRANTOWEGO Edycja 1- 2020r. - MOWES Subregion Sądecki

Wyniki prac Komisji Oceny Wniosków Grantowych w ramach Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Sądecki

16 Kwiecień 2020

Nabór dokumentów rekrutacyjnych dla Grup Inicjatywnych zainteresowanych uzyskaniem wsparcia finansowego na utworzenie miejsca pracy w nowym lub istniejącym przedsiębiorstwie społecznym – Subregion Sądecki

Informujemy, że w dniach od 06.04.2020 r. do 15.04.2020 r. odbywa się nabór dokumentów rekrutacyjnych dla Grup Inicjatywnych zainteresowanych uzyskaniem wsparcia finansowego na utworzenie miejsca pracy w nowym lub istniejącym przedsiębiorstwie społecznym.

03 Kwiecień 2020

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW DO PROGRAMU GRANTOWEGO MOWES W SUBREGIONIE SĄDECKIM

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW DO PROGRAMU GRANTOWEGO MOWES W SUBREGIONIE SĄDECKIM zostaje przedłużony do 03.03.2020 do godz. 12:00 ze względu na problemy techniczne zgłoszone przez wnioskodawców w dniu 02.03.2020r.

02 Marzec 2020

Rozeznanie rynku NR RR 01/02/2020 - UA

Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na rozeznanie rynku nr RR 01/02/2020 - UA dotyczące świadczenia usług audytu (zewnętrznego) dla Podmiotów Ekonomii Społecznej biorących udział w projekcie „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - Subregion Sądecki”

20 Luty 2020

Zaproszenie do składania wniosków grantowych w ramach Projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Sądecki”

Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych oraz Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Oświatowych Cumulus zapraszają do składania wniosków do Programu Grantowego w ramach Projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Sądecki”, realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 9 Region Spójny Społecznie, Działanie 9.3 Wsparcie Ekonomii Społecznej, Typ projektu A (działania wspierające rozwój ekonomii społecznej, obejmujące usługi: animacji lokalnej, rozwoju ekonomii społecznej oraz wsparcia istniejących podmiotów ekonomii społecznej) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

23 Styczeń 2020

Warsztaty dotyczące opracowania wniosków grantowych

Wszystkich zainteresowanych udziałem w I edycji Programu Grantowego Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Sądeckim serdecznie zapraszamy na Warsztaty dot. opracowania wniosków grantowych.

23 Styczeń 2020

Wyniki z przeprowadzonego Rozeznania rynku nr RR 02/11/2019 - DP

W odpowiedzi na rozeznanie rynku nr RR 02/11/2019 - DP wpłynęły następujące oferty:

03 Grudzień 2019

Rozeznanie rynku nr RR 02/11/2019 - DP

Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na rozeznanie rynku nr RR 02/11/2019 - DP dotyczące świadczenia usług doradczych z zakresu prawa dla Podmiotów Ekonomii Społecznej biorących udział w projekcie „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - Subregion Sądecki”

25 Listopad 2019

Rozeznanie rynku nr RR 01/11/2019- WS

Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na rozeznanie rynku nr RR 01/11/2019- WS dotyczące wynajmu sali na przeprowadzenie wsparcia dla Uczestników projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Sądecki”.

21 Listopad 2019

Sprawozdanie Stowarzyszenia za 2018 r.

Sprawozdanie Stowarzyszenia za 2018 r.

04 Lipiec 2019

WYNIKI II EDYCJI PROGRAMU GRANTOWEGO

w ramach Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Sądecki

24 Sierpień 2018

Zaproszenie do składania wniosków grantowych w ramach Projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Sądecki”

Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych i Stowarzyszenie Cumulus zapraszają do składania wniosków do II edycji Programu Grantowego.

02 Lipiec 2018

Warsztaty dotyczące opracowania wniosków grantowych

Wszystkich zainteresowanych udziałem w II edycji Programu Grantowego Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Sądeckim serdecznie zapraszamy na Warsztaty dot. opracowania wniosków grantowych.

02 Lipiec 2018

Wyniki z przeprowadzonego Rozeznania rynku nr RR/03/06/2018

Wyniki z przeprowadzonego Rozeznania rynku nr RR/03/06/2018

26 Czerwiec 2018

Obowiązkowe logotypy w Programie Grantowym MOWES

Każdy grantoborca zobowiązany jest do działań informacyjno-promocyjnych opracowanych na podstawie Podręcznika Wnioskodawcy i Beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji, Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020.

05 Styczeń 2018

Wyniki z przeprowadzonego Rozeznania rynku nr RR/02/10/2017

Wyniki z przeprowadzonego Rozeznania rynku nr RR/02/10/2017

16 Listopad 2017

Wyniki z przeprowadzonego Rozeznania rynku nr RR/02/10/2017

Wyniki z przeprowadzonego Rozeznania rynku nr RR/02/10/2017

26 Październik 2017

Zaproszenie do składania wniosków grantowych w ramach Projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Sądecki”

Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych i Stowarzyszenie Cumulus zapraszają do składania wniosków do Programu Grantowego.

13 Październik 2017

Warsztaty dotyczące opracowania wniosków grantowych

Wszystkich zainteresowanych udziałem w Programie Grantowym Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Sądeckim serdecznie zapraszamy na Warsztaty dot. opracowania wniosków grantowych.

05 Październik 2017

Wyniki z przeprowadzonego Rozeznania rynku nr RR/01/03/2017

Wyniki z przeprowadzonego Rozeznania rynku nr RR/01/03/2017

02 Maj 2017

Wyniki z przeprowadzonego Rozeznania rynku nr RR/01/04/2017

Wyniki z przeprowadzonego Rozeznania rynku nr RR/01/04/2017

21 Kwiecień 2017

OWES

Jesteśmy ponownie Akredytowanym Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości

03 Marzec 2016

Mała szkoła w Europie

Zakończyła się realizacja partnerskiego projektu pn. „Mała szkoła w Europie”, realizowanego przez Stowarzyszenie ISiO Cumulus wraz ze Szkołą Podstawową im. Jana Brzechwy w Skrudzinie.

30 Czerwiec 2015

Przystąpienie do Federacji „Małopolska Sieć Dialogu Obywatelskiego”

Nasze Stowarzyszenie przystąpiło do Federacji „Małopolska Sieć Dialogu Obywatelskiego”.

09 Kwiecień 2015

Ekonomizacja

Ekonomizacja sektora pozarządowego to dobra, jeśli nie jedyna droga do uniezależnienia się od środków publicznych.

07 Luty 2015

Fundusze 2014-2020

Program Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 zatwierdzony przez Komisję Europejską.

06 Styczeń 2015