Archiwum

Wyniki rekrutacji na usługi marketingowe, księgowe, audytu, doradztwa specjalistycznego biznesowego, finansowego i prawnego

w ramach projektu "Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - Subregion Sądecki"

17 Lipiec 2017

Rekrutacja na usługi marketingowe

w ramach projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Sądecki”.

03 Lipiec 2017

Rekrutacja na usługi audytu

w ramach projektu "Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - Subregion Sądecki"

03 Lipiec 2017

Rekrutacja na usługi doradcze biznesowe

w ramach projektu "Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - Subregion Sądecki"

03 Lipiec 2017

Rekrutacja na usługi doradcze finansowe

w ramach projektu "Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - Subregion Sądecki"

03 Lipiec 2017

Rekrutacja na usługi doradcze prawne

w ramach projektu "Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - Subregion Sądecki"

03 Lipiec 2017

Rekrutacja na usługi księgowe

w ramach projektu "Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - Subregion Sądecki"

03 Lipiec 2017

Wyniki rekrutacji na szkolenie dla osób fizycznych

Wyniki rekrutacji na szkolenie dla osób fizycznych w ramach projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - Subregion Sądecki

23 Czerwiec 2017

Szkolenie dla osób fizycznych w ramach projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - Subregion Sądecki

Rekrutacja na bezpłatne szkolenie dla osób fizycznych "Aspekty zakładania i prowadzenia podmiotów ekonomii społecznej"

01 Czerwiec 2017

Wyniki rekrutacji na usługi marketingowe, księgowe, audytu, doradztwa specjalistycznego biznesowego, finansowego i prawnego

w ramach projektu "Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - Subregion Sądecki"

14 Kwiecień 2017

Rekrutacja na usługi księgowe

w ramach projektu "Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - Subregion Sądecki"

03 Kwiecień 2017

Rekrutacja na usługi doradcze prawne

w ramach projektu "Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - Subregion Sądecki"

03 Kwiecień 2017

Rekrutacja na usługi doradcze finansowe

w ramach projektu "Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - Subregion Sądecki"

03 Kwiecień 2017

Rekrutacja na usługi doradcze biznesowe

w ramach projektu "Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - Subregion Sądecki"

03 Kwiecień 2017

Rekrutacja na usługi audytu

w ramach projektu "Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - Subregion Sądecki"

03 Kwiecień 2017

Rekrutacja na usługi marketingowe

w ramach projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Sądecki”.

03 Kwiecień 2017

Rekrutacje na usługi w ramach projektu "Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - Subregion Sądecki"

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Oświatowych Cumulus przedłuża rekrutacje na usługi audytu, księgowe, marketingowe, doradcze prawne, biznesowe i finansowe do 25.11.2016 roku.

18 Listopad 2016

Rekrutacja na usługi Lokalnego Biura Sprzedaży

w ramach projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Sądecki”.

02 Listopad 2016