Aktualności

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert w rozeznaniu rynku RR/01/07/2019

Zapraszamy do składania ofert w rozeznaniu rynku RR/01/07/2019 dotyczącego świadczenia usług marketingowych.

09 Lipiec 2019

WYNIKI II EDYCJI PROGRAMU GRANTOWEGO

w ramach Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Sądecki

24 Sierpień 2018

Zaproszenie do składania wniosków grantowych w ramach Projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Sądecki”

Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych i Stowarzyszenie Cumulus zapraszają do składania wniosków do II edycji Programu Grantowego.

02 Lipiec 2018

Warsztaty dotyczące opracowania wniosków grantowych

Wszystkich zainteresowanych udziałem w II edycji Programu Grantowego Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Sądeckim serdecznie zapraszamy na Warsztaty dot. opracowania wniosków grantowych.

02 Lipiec 2018

Wyniki z przeprowadzonego Rozeznania rynku nr RR/03/06/2018

Wyniki z przeprowadzonego Rozeznania rynku nr RR/03/06/2018

26 Czerwiec 2018

Obowiązkowe logotypy w Programie Grantowym MOWES

Każdy grantoborca zobowiązany jest do działań informacyjno-promocyjnych opracowanych na podstawie Podręcznika Wnioskodawcy i Beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji, Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020.

05 Styczeń 2018

Wyniki z przeprowadzonego Rozeznania rynku nr RR/02/10/2017

Wyniki z przeprowadzonego Rozeznania rynku nr RR/02/10/2017

16 Listopad 2017

Wyniki z przeprowadzonego Rozeznania rynku nr RR/02/10/2017

Wyniki z przeprowadzonego Rozeznania rynku nr RR/02/10/2017

26 Październik 2017

Zaproszenie do składania wniosków grantowych w ramach Projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Sądecki”

Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych i Stowarzyszenie Cumulus zapraszają do składania wniosków do Programu Grantowego.

13 Październik 2017

Warsztaty dotyczące opracowania wniosków grantowych

Wszystkich zainteresowanych udziałem w Programie Grantowym Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Sądeckim serdecznie zapraszamy na Warsztaty dot. opracowania wniosków grantowych.

05 Październik 2017

Wyniki z przeprowadzonego Rozeznania rynku nr RR/01/03/2017

Wyniki z przeprowadzonego Rozeznania rynku nr RR/01/03/2017

02 Maj 2017

Wyniki z przeprowadzonego Rozeznania rynku nr RR/01/04/2017

Wyniki z przeprowadzonego Rozeznania rynku nr RR/01/04/2017

21 Kwiecień 2017

Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Sądecki

Rozpoczęliśmy realizację projektu "Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Sądecki"

01 Sierpień 2016

OWES

Jesteśmy ponownie Akredytowanym Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości

03 Marzec 2016

Mała szkoła w Europie

Zakończyła się realizacja partnerskiego projektu pn. „Mała szkoła w Europie”, realizowanego przez Stowarzyszenie ISiO Cumulus wraz ze Szkołą Podstawową im. Jana Brzechwy w Skrudzinie.

30 Czerwiec 2015

Przystąpienie do Federacji „Małopolska Sieć Dialogu Obywatelskiego”

Nasze Stowarzyszenie przystąpiło do Federacji „Małopolska Sieć Dialogu Obywatelskiego”.

09 Kwiecień 2015

Ekonomizacja

Ekonomizacja sektora pozarządowego to dobra, jeśli nie jedyna droga do uniezależnienia się od środków publicznych.

07 Luty 2015

Fundusze 2014-2020

Program Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 zatwierdzony przez Komisję Europejską.

06 Styczeń 2015